GEOCOM

GEOCOM

Oferta

USŁUGI PODSTAWOWE (świadczone za pomocą tachimetrów oraz odbiorników satelitarnych):

1) Wykonywanie map do celów projektowych.
2) Wykonywanie inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
3) Obsługa inwestycji liniowych (drogi, kolej).
4) Obsługa inwestycji kubaturowych (budynki jednorodzinne i wielorodzinne, obiekty przemysłowe).
5) Wykonywanie pomiarów objętości mas ziemnych.
6) Wykonywanie pomiarów kotew pod montaż słupów na obiektach kubaturowych.
7) Wykonywanie pomiarów pionowości słupów na obiektach kubaturowych.
8) Wykonywanie pomiarów kontrolnych obiektów i urządzeń naziemnych – inspekcja.
9) Wykonywanie pomiarów powierzchni użytkowych pomieszczeń.

USŁUGI SPECJALISTYCZNE (świadczone m.in. za pomocą drona):

1) Wykonywanie nalotów w celu uzyskania zobrazowania terenu.
2) Wykonywanie specjalistycznych pomiarów objętości mas ziemnych.
3) Wykonywanie specjalistycznych pomiarów obszarów rolnych i leśnych.
4) Wykonywanie specjalistycznych pomiarów inspekcyjnych urządzeń nadziemnych (maszty antenowe, fotowoltaika, turbiny wiatrowe).
5) Wykonywanie specjalistycznych pomiarów inspekcyjnych obiektów (konstrukcje dachu, elewacje).
Opisy oferty i przykłady realizacji na naszej stronie https://www.geocom.pl/

O firmie

Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz bogatej ofercie usług geodezyjnych jesteśmy jednym z wiodących usługodawców na terenie województwa mazowieckiego. Naszą pozycję zawdzięczamy również wysoko kwalifikowanym pracownikom z długoletnim stażem w geodezji, kartografii i projektowaniu Firma nasza posiada precyzyjny sprzęt pomiarowy najwyższej klasy oraz bardzo dobre środki transportu.
Celem firmy GEOCOM jest ciągłe dążenie do zadowolenia Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz satysfakcji pracowników, a zadowolenie Klientów traktujemy jako miarę poziomu naszych usług oraz jako czynnik trwałego powodzenia i rozwoju firmy.

Usługi Geodezyjno-Projektowe

Skip to content