Jak dołączyć?

Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Stosownie do par. 7 ust. 1 Regulaminu Klastra Technologii Innowacyjnych członkostwo w Klastrze wymaga opłacenia rocznej składki członkowskiej. Uwzględniając powyższe, poniżej przekazujemy numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazywane składki:  Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 60 1090 1056 0000 0001 5773 7552.

Skip to content