O klastrze

„Klaster Technologii Innowacyjnych” powstał jako dobrowolne powiązanie firm i instytucji,
które mogą stanowić wobec siebie konkurencję. Działanie w Klastrze daje im możliwość
współpracy i osiągania z niej korzyści, na przykład uzyskania przewagi konkurencyjnej nad
innymi podmiotami działającymi na ich rynkach. Stworzenie sieci współpracy pozwoliło
Partnerom Klastra na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw,
uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz
samorządowych i państwowych w celu łatwiejszego transferu wiedzy i doświadczeń
pomiędzy kooperującymi podmiotami.

Celem Klastra jest

Wartości Klastra koncentrują się na

Kierunki rozwoju Klastra

Skip to content