Projekty zrealizowane

“Risk based approach - rozwój Klastra Technologii Innowacyjnych”

Cel projektu

Organizacja szkoleń z zakresu zgodności z RODO w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie i promocja nowej usługi klastrowej poprzez identyfikację potrzeb/wyzwań konkretnej grupy docelowej, analizę łańcucha wartości i analizę kompetencji indywidualnych członków klastra, zaprojektowanie nowej usługi.

Okres realizacji Projektu

15.04.2022 r. – 31.12.2022 r.

Budżet Projektu

79 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego

71 000,00 zł

Zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadanie pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw
klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie
współpracy między sferą nauki i biznesu.

Skip to content