Wiceprezes Zarządu

Edyta Bielak-Jomaa

Droga do Ekspertyzy Prawnej

Dr Edyta Bielak-Jomaa – doktor nauk prawnych, była GIODO oraz była Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (2015-2019), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, Inspektor Ochrony Danych UŁ, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją UŁ, wykładowca, szkoleniowiec, członkini Komitetu Etycznego CULTEXP Proof of Concept, pełni funkcję of counsel w kilku kancelariach prawniczych.

Rozległe ścieżki kariery

Ukończyła studia na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Jest wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa rynku pracy. Jest organizatorką licznych konferencji, debat i warsztatów, uczestniczką licznych konferencji polskich i międzynarodowych dotyczących problematyki ochrony danych osobowych i prywatności oraz prawa pracy. Autorka licznych opracowań i opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i rynku pracy, uczestniczka licznych projektów badawczych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim ochrony danych osobowych pracowników, danych medycznych, monitorowania i ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia, wykorzystania sztucznej inteligencji w prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań znajduje się też temat ochrony danych osobowych sygnalistów oraz prawa do prywatności.

Kształcenie i Zaangażowanie Akademickie

Edyta Bielak-Jomaa to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zdobywca tytułu doktora nauk prawnych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ. Dodatkowo pełni funkcje kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją UŁ oraz Inspektora Ochrony Danych UŁ. Jest także członkiem zespołu kancelarii Lubasz i Wspólnicy.

Wpływ na Ochronę Danych Osobowych i Edukację

W latach 2015-2019, Edyta Bielak-Jomaa odgrywała kluczową rolę jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym czasie, skupiała się na kształtowaniu polityki ochrony danych osobowych w Polsce.

Ekspertyza i Działalność Naukowa

Edyta Bielak-Jomaa jest cenioną wykładowczynią, specjalizującą się w ochronie danych osobowych, prawie pracy oraz zagranicznych migracjach zarobkowych. Jej zaangażowanie jako prelegentki na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych przyczyniło się do podniesienia świadomości na temat ochrony danych osobowych i prywatności. Jest również autorką licznych opracowań, badając m.in. ochronę danych biometrycznych, medycznych, danych osób bezrobotnych, problematykę prywatności dzieci, a także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w kontekście Kościołów, kradzieży tożsamości oraz whistleblowerów.

Skip to content