Członek Zarządu

Grzegorz Stępniak

Wczesna Edukacja i Rozpoczęcie Kariery

Grzegorz Stępniak przyszedł na świat 2 marca 1968 roku w Łodzi. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku elektronika. Posiada również wykształcenie z zakresu zarządzania, ukończając studia Master of Business Administration w Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Początki Zawodowe i Rozwój Kariery

Swoją zawodową drogę Grzegorz Stępniak rozpoczął w Telekomunikacji Polskiej, gdzie brał aktywny udział w wielu istotnych projektach o charakterze informatyczno-telekomunikacyjnym. W ramach tej pracy odpowiedzialny był za tworzenie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej w kluczowych spółkach skarbu Państwa, takich jak Gaz-System S.A., Poczta Polska S.A. i PERN S.A. Ponadto, pełnił rolę kierowniczą w obszarze projektów organizacyjnych, m.in. w Poczcie Polskiej, PERN S.A. oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Ekspert w Zarządzaniu i Technologii

Grzegorz Stępniak zdobył obszerne doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzi oraz realizacji kompleksowych projektów informatycznych. Jego pasją jest obserwacja i analiza rozwoju technologii we wszystkich jej aspektach. Interesuje się także dynamiką relacji między człowiekiem a technologią. Zagadnienia złożoności organizacyjnej oraz zarządzania stanowią obszar szczególnego zainteresowania i działalności Stępniaka.

Współczesny Wizjoner i Praktyk Zarządzania

Grzegorz Stępniak to nie tylko osoba o bogatym doświadczeniu zawodowym, ale także wizjoner i praktyk zarządzania, który aktywnie bada oraz wpływa na rozwój technologiczny i organizacyjny. Jego pasja, wiedza i zaangażowanie pozostają nieodłącznym elementem osiągnięć i osiągalności w obszarze zarówno technologii, jak i zarządzania.

Skip to content