Prezes Zarządu/Fundator

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektorska Kadencja i Osiągnięcia

Stanisław Dziekoński, przez dwie kadencje (2012-2020), pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego bogate osiągnięcia obejmują tytuł Profesora Nauk Społecznych oraz wyróżnienie Doktora Honoris Causa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie. Jest także Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Brok nad Bugiem.

Wpływ na Naukę i Badania

Znakomity naukowiec, autor ponad 200 publikacji naukowych, Stanisław Dziekoński brał aktywny udział w wielu projektach badawczych, zarówno w Polsce, jak i za granicą – szczególnie we Włoszech i Niemczech. Jego współpraca z Polikliniką Gemelli w Rzymie zaowocowała powstaniem prestiżowego Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW.

Rola w Organizacjach Akademickich

W latach 2016-2020 Stanisław Dziekoński pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Był także Przewodniczącym Komisji Nauki, Innowacji i Środowiska Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.

Wkład w Medycynę i Badania

Stanisław Dziekoński odegrał istotną rolę w rozwijaniu dziedzin medycznych. Wprowadził inicjatywy budowy trzeciego kampusu uniwersyteckiego, wraz z Transdyscyplinarnym Badawczo-Rozwojowym Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii.

Wyróżnienia i Odznaczenia

Jego wkład w naukę i edukację został doceniony. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Akademii Polskiego.

Nagrody Medyczne i Dalsza Praca

Otrzymał liczne wyróżnienia środowisk medycznych, w tym Medal im. Prof. Jana Nielubowicza oraz wyróżnienie przyznane przez Narodowe Stowarzyszenie Okulistów Włoskich. Jego praca kontynuowana jest także w ramach Medycznych Instytutów Naukowych, włączając Instytut Matki i Dziecka oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Doświadczenie

2012-2020

Rektorska Kadencja

Profesor Stanisław Dziekoński pełnił rolę Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez dwie kadencje, od 2012 do 2020 roku.

2012-2020

Dokonania na Polu Nauki i Badania

W ciągu tych lat, Profesor Dziekoński zdobył tytuł Doktora Honoris Causa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie. Realizował ponad 200 publikacji naukowych oraz uczestniczył w projektach badawczych w Polsce, Włoszech i Niemczech.

2016-2020

Wpływ na Organizacje Akademickie

W latach 2016-2020, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przyczynił się do rozwijania współpracy akademickiej i innowacyjności.

2012-2020

Inicjatywy w Medycynie i Badaniach

Jego zaangażowanie w medycynę objawia się inicjatywą budowy trzeciego kampusu uniwersyteckiego z Transdyscyplinarnym Badawczo-Rozwojowym Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii.

2012-2020

Wyróżnienia i Odznaczenia

W trakcie tych lat, Stanisław Dziekoński otrzymał znaczące wyróżnienia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Złoty Medal Akademii Polskiego.

po 2020

Kontynuacja Pracy

Jego zaangażowanie kontynuowano w ramach Medycznych Instytutów Naukowych, obejmujących Instytut Matki i Dziecka oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Skip to content