Członek Zarządu

Zenon Hanas

Święcenia Kapłańskie i Początki Kariery

Ksiądz dr Zenon Hanas w 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, będącym częścią księży pallotynów. Jego duszpasterska droga rozpoczęła się w tym kontekście. W roku 1996 zdobył doktorat w dziedzinie nauki o mediach i komunikacji społecznej w renomowanej Hochschule für Philosophie w Monachium. Ta wyjątkowa edukacja otworzyła mu drzwi do zaangażowania w Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rozwój Kariery i Międzynarodowe Osiągnięcia

Ksiądz Zenon Hanas zdobywał praktyczne doświadczenie w obszarze mediów, kierując wydawnictwem oraz angażując się w liczne programy telewizyjne i radiowe. W okresie 2004-2010 pełnił funkcję wicegenerała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, gdzie odpowiadał za koordynację komunikacji pallotyńskich wspólnot w ponad 50 krajach na różnych kontynentach. Posługując się językami takimi jak niemiecki, angielski, włoski, rosyjski i portugalski, aktywnie uczestniczył w działalności międzynarodowej.

Obecność Współczesna i Osobiste Zaangażowanie

Obecnie, Ksiądz Zenon Hanas pełni funkcję Przełożonego warszawskiej Prowincji pallotynów, zarządzając wspólnotami obejmującymi ponad 20 krajów na całym świecie. Jego wkład w życie zakonne również rozciąga się na płaszczyznę międzynarodową jako członka Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W dziedzinie akademicko-naukowej, skupia się na badaniach nad komunikacją międzykulturową, międzynarodowym public relations oraz wpływem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na kulturę i rozwój jednostki ludzkiej.

Skip to content