Ośrodek Przetwarzania Informacji

Oferta

Działamy w sektorze badawczo-rozwojowym

Budujemy systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

Systemy IT tworzymy kompleksowo

począwszy od metodologii i aspektów technologicznych, przez zbieranie danych, aż do agregacji i ich wizualizacji.

W naszej działalności badawczej stawiamy

na interdyscyplinarność. Badania prowadzimy w  laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin.

O firmie

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Lider w tworzeniu oprogramowania systemów IT dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze B+R. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary naszych badań to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja. 

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

Skip to content