O PROJEKCIE

Projekt „katecheo.pl” ma za zadanie skonsolidować dotychczasowe działania w obszarze związanym z tożsamością narodową, kulturową i religijną. Ma ułatwić trwały dostęp do zasobów Nauki, Kultury, Edukacji. 

Dotyczy opracowania platformy integrującej działania środowiska związanego z nauczaniem katechetycznym i nowym modelem kształcenia. 

Ma stać się narzędziem dostosowanym do aspiracji współczesnego człowieka i wymagań cyfrowego świata.

W skrócie:

1. Największa baza treści katechetycznych w formie nieograniczonej cyfrowej biblioteki. 
2. Materiały dotyczące zagadnień katechetycznych podane w sposób uporządkowany poprzez multifunkcyjną wyszukiwarkę.
3. Pomysły na prowadzenie katechezy dla każdej grupy docelowej (dzieci, młodzież, dorośli, szkolnictwo wyższe oraz edukacja pozaszkolna);
4. Wspólne tworzenie i rozwijanie serwisu;
5. Promowanie najbardziej wartościowych materiałów oraz autorów;
6. Wymiana myśli i doświadczeń (cyfrowy brainstorming);   
7. Nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych dla katechetów, instytucji katolickich i innych osób, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu religii;
8. Możliwość tworzenia oraz zamieszczania własnych treści w każdym wymiarze (teksty/konspekty/prezentacje multimedialne/filmy wideo/ linki do materiałów źródłowych);
9. Możliwość uczestniczenia w seminariach i szkoleniach podnoszących kompetencje autorów tworzących treści na potrzeby portalu katecheo.pl (szkolenia z nowoczesnych aplikacji i narzędzi do tworzenia treści multimedialnych); 
10. Optymalizacja pracy własnej i innych uczestnikókatecheo.pl celem uzyskania jak najlepszych treści katechetycznych w jak najkrótszym czasie.

Obecne prace:

Na obecnym etapie projektu prowadzone są prace związane z opracowaniem szablonu portalu internetowego, który posłuży jako narzędzie do wyszukiwania treści edukacyjnych. Warto odnotować, że:

  • dokonano podsumowania seminariów, w których wzięło udział ok. 800 osób z całego kraju; 
  • po konsultacjach z gronem katechetów oraz ekspertów wypracowano ostateczną koncepcje funkcjonowania strony katecheo.pl; 
  • informatycy starają się teraz wiernie to przełożyć na skuteczne narzędzie edukacyjne; 
  • równolegle trwają prace nad przygotowaniem na jesień warsztatów dla nauczycieli; mają one na celu podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie posługiwania się narzędziami multimedialnymi, które ułatwiają przygotowywanie treści edukacyjnych.

Seminaria

Pierwszym etapem przygotowania platformy oraz jej użytkowników jest seminarium. Ma ono na celu podniesienie cyfrowych kompetencji jego uczestników według modelu SAMR. To nowoczesna metoda zarządzania zasobami wiedzy i danych cyfrowych, która między innymi objaśnia jak świadomie należy dążyć do zmiany w procesie nauczania i poznawania, używając technologii w sposób przemyślany.

Seminarium zostało przeprowadzone w systemie zdalnym, w czterech dogodnych terminach (do wyboru):

27 lutego 2024 godz. 19:00

29 lutego 2024 godz. 19:00

5 marca 2024 godz. 19:00

7 marca 2024 godz. 19:00

Dodatkowy termin: 9 kwietnia 2024 godz. 19.00 

W RAMACH SEMINARIÓW ZOSTAŁY ZREALIZOWANE:

1. Cykl wykładów:

Podczas spotkań, merytoryczne i wartościowe wykłady poprowadzą specjaliści, umiejętnie łączący edukację, technologię, informację, multimedia oraz propedeutykę modelu SAMR w użyteczną wiedzą. 

Szczegółowy program spotkania wygląda następująco: 

  1. Założenia platformy katecheo.pl – prowadzi Ks. dr Krzysztof Mielnicki
  2. Technologie w nauczaniu. Taksonomia celów nauczania i jej rozwinięcie o wymiar cyfrowy. Propedeutyka modelu SAMR – prowadzi Ks. dr Łukasz Simiński
  3. Przeciążenie informacyjne – prowadzi Krzysztof Wencki
  4. Myślenie krytyczne w edukacji – prowadzi mgr Małgorzata Nowak
  5. Multimedialne zasoby edukacyjne – prowadzi lic. Paweł Poziemski

2. Prelegenci

Nasi prelegenci to wykwalifikowana kadra. Specjaliści, którzy w dostępny sposób wprowadzą słuchaczy w temat prowadzonego przez siebie wykładu. 

Ks. Krzysztof Mielnicki: adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Katolickiej w Warszawie; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie;  dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i diecezjalny wizytator katechetyczny;  organizator i prowadzący szkolenia dla nauczycieli religii; autor i redaktor ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii dla dzieci i młodzieży oraz pomocy duszpasterskich; pomysłodawca i współtwórca portalu do pracy na lekcji religii i aplikacji dla bierzmowanych;  katecheta w edukacji domowej; rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; konsultor Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Łukasz Simiński: doktor teologii, prezbiter diecezji pelplińskiej, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, opiekun duchowy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce, katecheta w Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, diecezjalny duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców, członekZespołu ds. prewencji ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Pelplińskiej, wykładowca katechetyki fundamentalnej, materialnej i szczegółowej, dydaktyki religii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie,  wykładowca katechetyki w ramach podyplomowego studium w zakresie teologiczno-katechetycznym dla nauczycieli organizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Zainteresowania naukowe: edukacja religijna, formacja młodzieży, dydaktyka katechezy, formacja katechetów, preewangelizacja, ewangelizacja.

Krzysztof Wencki: od 1993 roku zawodowo zajmuje się mediami. Wraz z ekspansją Internetu w Polsce, tworzył lokalne portale internetowe oraz profile w powstających mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube i TikTok. Od 2018 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, która zrzesza ponad 70 lokalnych stacji telewizyjnych i dociera według ostatnich badań do prawie 5 mln mieszkańców Polski. Prowadzi szkolenia w zakresie ogólnopojętych mediów elektronicznych oraz praktycznego zastosowania rozwiązań sztucznej inteligencji AI.

Małgorzata Nowak: pracownik dydaktyczny, katechizuje w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pomysku Wielkim. Współpracuje z Wydziałem Katechetycznym, Wydziałem Duszpasterskim oraz Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Pelplińskiej. Animatorka z powołania i zamiłowania. Uwielbia pracę twórczą. Pasjonatka myślenia wizualnego w edukacji i wszelkich artystycznych form głoszenia Ewangelii. Wykorzystuje współczesne technologie w codziennej pracy nauczyciela religii, a także administruje szkolną stronę internetową www.

Paweł Poziemski: dyplomowany licencjat Informatyki Medialnej i Logistyki. Obecnie studiuje Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją Aplikacje w Biznesie. W kręgu jego zawodowych zainteresowań są także media, zwłaszcza nowe formy przekazu, w tym zjawisko manipulacji informacjami. Poza studiami oddaje się pasji do filmowania, co przerodziło się w nagranie pełnometrażowej adaptacji dwóch części książki „Niewidzialna Gra”. Dzięki zdolnościom technicznym i wiedzy nabytej podczas studiów chętnie podejmuje nowe wyzwania związane z dynamicznym światem technologii, biznesu i mediów.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA II Katecheo.pl

Dofinansowanie

1 304 919, 00 zł

Całkowita wartość projektu

1 304 919, 00 zł

Data podpisania umowy

grudzień 2023

Termin realizacji projektu

21.12.2023 r. – 21.06.2025 r.

Adres do korespondencji w sprawach realizacji projektu: katecheo@wntuf.pl

Uprzejmie zapraszamy do przesyłania ofert w ramach prowadzonego postępowania na:

przedstawienie oferty cenowej na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „ platforma katecheo.pl”,

w terminie do 4 marca 2024 roku do godz. 15.50.

Patronat honorowy:

Komisja Wychowania Katolickiego

Skip to content