Seminarium „Wybrane aspekty bezpiecznego przetwarzania danych jako element zarządzania organizacją w dobie cyberzagrożeń”

Już 19 grudnia 2022 r. w godzinach 10:00-15:00 na platformie MC Teams, odbędzie się seminarium, organizowane przez WNTUF w partnerstwie z PARP (https://www.parp.gov.pl/), pod hasłem wiodącym „Wybrane aspekty bezpiecznego przetwarzania danych jako element zarządzania organizacją w dobie cyberzagrożeń”

Już 19 grudnia 2022 r. w godzinach 10:00-15:00 na platformie MC Teams, odbędzie się seminarium, organizowane przez WNTUF w partnerstwie z PARP (https://www.parp.gov.pl/), pod hasłem wiodącym „Wybrane aspekty bezpiecznego przetwarzania danych jako element zarządzania organizacją w dobie cyberzagrożeń”. 

Program seminarium obejmuje: 

 1. Fundusze Europejskie dla wdrażania pomysłów i innowacji – prezentację oferty PARP jako Partnera wydarzenia
 2. Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa danych
  Wpływ cyberzagrożeń na organizację
  Podstawowe pojęcia (dane osobowe, rodzaje i kategorie danych osobowych, przetwarzanie)
  Rola podmiotów przetwarzających dane – administrator, współadministrowanie, powierzenie przetwarzania danych
  Zasady przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii
 3. Naruszenia z punktu widzenia zarządzania jakością ochrony danych
  Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych (analiza ryzyka, dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych, zarządzanie tożsamością)
  Zasady dzielenia się danymi i pośrednictwa danych na mocy rozporządzenia UE o zarządzaniu danymi
 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych i cyberbezpieczeństwo
  odpowiedzialność
  administracyjna,
  cywilnoprawna,
  karna,
  pracownicza 

 

Wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia przestrzegania przepisów o ochronie danych w dobie cyberzagrożeń. Kierowane jest do osób zarządzających przedsiębiorstwami, organizacjami i podmiotami różnych branż i sektorów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Skip to content