Duch pracy

W dniach 12 i 13 września br. w Sieradzu odbyła się I edycja Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej. Jednym z prelegentów Kongresu był Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Prezes WNTUF. Brał udział w debacie pt. Wszystkie te dobra (rodziny, zawodu, państwa) osiągnięte w wyniku współdziałania ludzi, muszą być uzgodnione z planem Bożym.

Celem Kongresu jest popularyzacja wielorakich zagadnień związanych z teologią pracy czyli działem teologii katolickiej zajmującej się zagadnieniami pracy ludzkiej jako kontynuacji boskiego dzieła stworzenia. Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły są  myślami Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia zapisanymi na stronach „Ducha pracy ludzkiej”.

Skip to content