TERMOCENT

TERMOCENT

Oferta

badania termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne zgodne z normą ISO 6781:1983/PN EN 13187 zawierające ocenę strat ciepła, szczelności połączeń i lokalizację mostków termicznych.

badania szczelności

Wykonujemy badania szczelności budynku drzwiami nawiewnymi i tworzymy raport zgodny z obowiązującymi normami i certyfikacjami.

jakość powietrza

Wykonujemy oceny jakości powietrza w oparciu o odczuwany dyskomfort. Mierzymy stężenia dwutlenku węgla, tlenku węgla, pyłów PM10 i PM2,5, LZO i formaldehydu.

badania akustyczne

Wykonujemy badania identyfikujące źródła hałasu przekraczające dopuszczalny poziom oraz określające wymagany poziom wyciszenia danych źródeł, w oparciu o normy certyfikacji m.in. BREEAM, LEED.

O firmie

Nasza firma wykonuje usługi termowizyjne, badania szczelności powietrznej, diagnostykę ultradźwiękową i pomiary akustyczne na terenie całej Polski. Specjalizujemy się w interpretacji i formułowaniu wszystkich możliwych informacji z wyników przeprowadzonych pomiarów. Dzięki naszym Klientom przebadaliśmy już ponad 7100 obiektów w całej Polsce. Wykonujemy zdjęcia termowizyjne oraz obliczamy współczynniki przenikania ciepła U i temperaturowe fRsi (określające ryzyko powstawania grzybów pleśniowych), raporty wadliwych urządzeń przeznaczonych do konserwacji oraz szczelność powietrzną obiektów. Wyniki pomiarów porównujemy do wymagań warunków technicznych z przepisów prawa budowlanego i przygotowujemy opinię techniczną oraz rekomendację postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości.

Z nami ocenisz swój budynek

Skip to content