WNTUF partnerem Lubelskiego Forum Gospodarczego

Warsaw New Tech University Foundation była Partnerem kolejnej, trzeciej edycji Lubelskiego Forum Gospodarczego.
Warsaw New Tech University Foundation była Partnerem kolejnej, trzeciej edycji Lubelskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się dnia 16 listopada br. Tegoroczne Forum zatytułowane „Gospodarka i społeczeństwo odporne na kryzysy”, poświęcone było m.in. zagadnieniom dotyczącym:
– wyzwań, problemów oraz specyfiki funkcjonowania firm w warunkach kryzysów ekonomiczno-społecznych;
– psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań zachowań konsumentów i całych struktur społecznych w aspekcie odziaływania zjawisk i procesów kryzysowych;
– cyberbezpieczeństa i cyberprzestępczości w warunkach zjawisk kryzysowych – identyfikowaniu, przeciwdziałaniu i odporności systemów ochrony.
W panelu „Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni w aspekcie zjawisk kryzysowych” uczestniczyli przedstawiciele WNTUF: prof. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz dr Edyta Bielak – Jomaa. Podczas dyskusji podjęto szereg zagadnień, kluczowych z punktu widzenia wiodącego tematu panelu, które dotyczyły m.in. ochrony osób fizycznych w cyberprzestrzeni, roli nauki i edukacji w ochronie jednostki przed zagrożeniami wywołanymi cyberatakami, fake newsami i hejtem w Internecie oraz zadań i misji instytucji wyspecjalizowanych do ochrony osób w cyberprzestrzeni.
Forum było okazją do spotkania i dyskusji w gronie naukowców, przedstawicieli przedsiębiorców i biznesu, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji publicznych. 
Skip to content