Konferencja Okrągłego Stołu

W dniu 16 maja br. WNTUF współorganizowała XXV edycję Konferencji Okrągłego Stołu wraz ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i Naczelną Organizacją Techniczną. Konferencja „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” zorganizowana  z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, w tym roku odbywała się pod hasłem „Innowacje cyfrowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Wśród Prelegentów znaleźli się prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Prezes WNTUF, który wygłosił referat pt. Co zagraża ludziom i planecie w dobie transformacji cyfrowej?” oraz dr Edyta Bielak – Jomaa, która zaprezentowała temat „Wpływ innowacji cyfrowych na prawo do prywatności”.

Dzięki różnorodności tematycznej wystąpień, które dotyczyły min. faktycznych celów zrównoważonego rozwoju w technice europejskiej z punktu widzenia globalnej dominacji w dziedzinie AI, środowiska  informacyjnego demokratycznego państwa prawnego w warunkach globalizacji czy zrównoważonego dostępu do zasobów teleinformatycznych, możliwa była wymiana poglądów i opinii, które koncentrowały się nie tylko na technicznych ale również na społecznych aspektach przemian: szansach oraz zagrożeniach i ryzykach rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na jednostkę, społeczeństwo, gospodarkę i bezpieczeństwo państwa.

Skip to content