Szkolenia z Prawa Pracy

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w Programie szkoleń i warsztatów dotyczących zasad kontroli pracowników, organizowanym przez Warsaw New Tech University Foundation. Program ten ma na celu dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów kontroli pracowników, a także praw przysługujących pracownikom.

Organizator:

Warsaw New Tech University Foundation / Klaster Technologii Innowacyjnych

Prowadzący:

 • dr Edyta Bielak-Jomaa 
 • dr Magdalena Kuba

Biogram:

dr Edyta Bielak-Jomaa – doktor nauk prawnych, była GIODO oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (2015-2019), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ, Inspektor Ochrony Danych UŁ, członek Komitetu Etycznego CULEXP Proof of Concept. Autorka monografii, współautor komentarza do kodeksu pracy, komentarza do ustawy o promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, komentarza do ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Pacjenta, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także komentarza do RODO, autorka ponad 50 artykułów (dotyczących praw pracowników, monitoringu, sygnalistów, prawa do prywatności pracowników, praw osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, prywatności dzieci, ochronie prywatności kandydatów do pracy, kwestiom zatrudniania pracowników przez Kościół, kradzieży tożsamości, kwestii biometrii, danych medycznych), opracowań i opinii prawnych, redaktor merytoryczny i współredaktor monografii z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa rynku pracy. Organizatorka i uczestniczka wielu polskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych prawu pracy i ochronie danych osobnych. Ekspert w szeregu polskich i międzynarodowych grantach badawczych.

Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

dr Magdalena Kuba – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz adiunkt w Katedrze Prawa Pracy UŁ, specjalistka z obszaru prawa pracy i ochrony danych osobowych. Autorka monografii, współautorka komentarzy do kodeksu pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Autorka szeregu publikacji, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, prawa rynku pracy, kontroli pracowników, dyskryminacji, monitoringu pracowniczego i prywatności osób wykonujących pracę zarobkową. Organizatorka i uczestniczka międzynarodowych i polskich konferencji naukowych. Ekspertka w polskich i europejskich projektach naukowych.

Termin:

Szkolenia

 • 18.10.2023 r. (środa), godz. 9:00-15:00
 • 25.10.2023 r. (środa), godz. 9:00-15:00
 • 8.11.2023 r. (środa), godz. 9:00-15:00
 • 15.11.2023 r. (środa), godz. 9:00-15:00

Warsztaty

 • 22.11.2023 r. (środa), godz. 8:00-12:00
 • 29.11.2023 r. (środa), godz. 8:00-12:00

Forma:

Zdalna realizacja poprzez aplikację MS Teams

Cel programu:

Program skupia się na kompleksowej analizie zagadnień związanych z kontrolą pracowników i prawami pracowniczymi. 

Tematy prezentowane w trakcie szkoleń i warsztatów:

SZKOLENIA

18.10.2023 r. godz. 9:00 – 15:00 

Blok I – Źródła, zakres i granice uprawnień kontrolnych pracodawcy

prowadząca: dr Magdalena Kuba

 • Pojęcie i cechy charakterystyczne stosunku pracy.
 • Uprawnienia kontrolne pracodawcy związane z rodzajem, miejscem i czasem pracy.
 • Zasady kontroli pracownika w kontekście poszanowania dóbr osobistych pracownika.
 • Granice uprawnień kontrolnych pracodawcy z uwzględnieniem przepisów prawa i zasady proporcjonalności.

25.10.2023 r. godz. 9:00 – 15:00 

Blok II – Prawo pracownika do prywatności i ochrona danych osobowych kontrolowanego pracownika 

prowadząca: dr Edyta Bielak-Jomaa

 • Ochrona prywatności pracownika w świetle przepisów prawa i orzecznictwa.
 • Przetwarzanie danych osobowych kontrolowanego pracownika w kontekście kontroli pracodawcy.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

8.11.2023 r. godz. 9:00 – 15:00 

Blok III – Systemy monitorujące w miejscu pracy

prowadząca: dr Edyta Bielak-Jomaa

 • Monitoring wizyjny: cel, zakres, obowiązki pracodawcy.
 • Monitoring komunikacji pracowników: formy, zasady, regulacje prawne.
 • Inne formy monitoringu pracowników: praktyczne aspekty i ograniczenia.

 

15.11.2023 r. godz. 9:00 – 15:00 

Blok IV – Kontrola trzeźwości pracowników i inne formy kontroli

prowadząca: dr Magdalena Kuba

 • Obowiązek trzeźwości pracownika: znaczenie i konsekwencje.
 • Procedury kontroli trzeźwości pracownika: aspekty prawne i praktyczne.
 • Kontrola pracowników na obecność substancji wpływających na trzeźwość.
 • Inne formy kontroli pracowników: narzędzia i zasady.

 

WARSZTATY

22.11.2023 r. godz. 8:00 – 12:00 

Blok I – Tworzenie procedur stosowania systemów monitorujących w miejscu pracy

prowadząca: dr Edyta Bielak-Jomaa

 • Analiza stanów faktycznych i przygotowanie dokumentów dotyczących kontroli pracownika.
 • Kreowanie efektywnych procedur monitoringu w miejscu pracy.

29.11.2023 r. godz. 8:00 – 12:00 

Blok II – Tworzenie procedur kontroli trzeźwości pracowników

prowadząca: dr Magdalena Kuba

 • Analiza stanów faktycznych i przygotowanie dokumentów dotyczących kontroli trzeźwości.
 • Opracowanie skutecznych procedur kontroli trzeźwości pracowników.

 

Program szkoleń i warsztatów stanowi realizację zadania publicznego pn. „PRAWO PRACY – rozwój Klastra Technologii Innowacyjnych” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapisy:

UWAGA:

Udział w programie jest bezpłatny

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące szkoleń i warsztatów możecie Państwo zgłaszać na adres e-mail: szkolenia@wntuf.pl 

„Zadanie publiczne pn. „PRAWO PRACY – rozwój Klastra Technologii Innowacyjnych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Skip to content