Konferencja „Edukowanie do cyberbezpieczeństwa”

Już 24 października 2023 r. w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się konferencja organizowana przez WNTUF w partnerstwie z PARP, w ramach programów Funduszy Europejskich – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (https://www.parp.gov.pl/) oraz we współpracy z Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod hasłem wiodącym „Edukowanie do cyberbezpieczeństwa”.

Konferencja odbywać się będzie w formie hybrydowej tj.:  

  • dla prelegentów: stacjonarnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w budynku 15 w sali 1509,
  • dla pozostałych uczestników: on-line w aplikacji MS TEAMS.

Rozwój cyfryzacji przyniósł nie tylko nowe korzyści biznesowe i możliwości rozwoju gospodarki i społeczeństwa, ale także poważne ryzyka związane z cyberzagrożeniami – cyberataki na infrastrukturę informatyczną, naruszenia bezpieczeństwa, cyberincydenty, kradzież danych i tajemnic przedsiębiorstw. Cyberbezpieczeństwo do niedawna postrzegane jako problem dotyczący jedynie branży telekomunikacyjnej. Obecnie stało się ono istotną kwestią w procesie zarządzania każdą organizacją i wyzwaniem, z jakim mierzyć się będą musiały poszczególne firmy, podmioty i organizacje zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. W zmianie myślenia o cyberbezpieczeństwie istotnym elementem jest świadomość ryzyka strat finansowych, ponoszonych przez gospodarkę w wyniku cyberataków, a także ich wpływu na branże takie, jak finanse, transport, zdrowie, energetyka czy infrastruktura krytyczna, w której incydenty bezpieczeństwa mogą przekładać się bezpośrednio na zagrożenie dla obywateli, mieszkańców, klientów czy pacjentów. Jednym z wyzwań w tym obszarze jest wyposażenie w odpowiednie kompetencje nie tylko pracowników, ale przede osób zarządzających tymi podmiotami. Służyć temu powinno właściwe edukowanie społeczeństwa do cyberbezpieczeństwa wyrażające się przede wszystkim w podnoszeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa technicznego – urządzeń, aplikacji, oprogramowania oraz bezpieczeństwa proceduralno – organizacyjnego – wdrożeniu procedur i ich audytowaniu, określeniu ról poszczególnych osób w organizacji, i poszanowaniu praw użytkowników systemów informatycznych.  

Wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia przestrzegania przepisów o cyberbezpieczeństwie w dobie cyberzagrożeń. Będzie ona stanowiła również możliwość zapoznania się z możliwością rozwoju i działań jakie mogą zostać podjęte, aby otrzymać wsparcie i dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Kierowane jest do osób zarządzających przedsiębiorstwami, organizacjami i podmiotami różnych branż i sektorów, zarówno publicznych, jak i prywatnych ora do wszystkich osób zainteresowanych problematyką cyberbezpieczeństwa.  

Ramowy program konferencji: 

10.00-10.20  

Wystąpienia powitalne: 

  • dr hab. Stanisław Chrobak, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW;
  • prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Prezes Warsaw New Tech University Foundation, Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

10.20-11.00  

Panel I Prezentacja oferty PARP dla przedsiębiorców

  • Fundusze Europejskie – badaj, inwestuj, rozwijaj

11.00-12.30  

Panel II Transformacja cyfrowa – szanse i wyzwania 

  • Piotr Drobek (UKSW) Wymogi prawne w zakresie kompetencji cyfrowych w kontekście cyberbezpieczeństwa
  • Stanisław Dziekoński (WNTUF, UKSW) Rola uczelni wyższych w edukowaniu do cyberbezpieczeństwa
  • Edyta Bielak-Jomaa (WNTUF, UŁ) Świadomość i odpowiedzialność pracowników jako element systemu cyberbezpieczeństwa organizacji
  • Grzegorz Stępniak (WNTUF) Nowe technologie – nowe społeczeństwo. Społeczne szanse i wyzwania

12.30 – 14.00  

Panel III Cyberbezpieczeństwo i cyberodporność i ich rola w zarządzaniu organizacją – Panel dyskusyjny z udziałem praktyków – pracodawców i przedsiębiorców  

Dyskusja 

14.00 

Podsumowanie konferencji 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy dokonywać poprzez formularz: Rejestracja

Do pobrania:

Regulamin konferencji

Program konferencji

Skip to content